نیلسو
و تأمین کنندگان
نیلسو با استفاده از تجربه چندین ساله مدیریت در حوزه خودرو و قطعات و بهره مندی از نیروی های متخصص بازاریابی و فنی، خدمات متنوعی را برای تأمین کنندگان فراهم نموده است.
350
تأمین کننده
80000
لوازم و قطعه اصلی
5000
مشتری با رضایت بالا
نیلسو برای تأمین کنندگان
برای تأمین کنندگان برنامه ویژه ای داریم

نیلسو با استفاده از تجربه چندین ساله در صنعت خودرو و بهره مندی از نیروهای متخصص در حوزه بازاریابی و فنی، خدمات متنوعی را برای تامین کنندگان فراهم کرده است. امروزه با توجه به شرایط کشور و بنابر تصمیم مدیران، افق کاری شرکت حمایت از تولید کننده داخلی است. لذا تلاش های اخیر،در مسیر اقتصاد دانش بنیان و ترغیب تولید کنندگان داخلی به تولید قطعات با کیفیت خودرویی می¬باشد تا با همکاری و حمایت از آنان از طریق جایگزینی قطعات با کیفیت داخلی با قطعات مشابه خارجی در سبد کالایی ، قدمی هرچند کوچک در شکوفایی استعدادها ، داخلی سازی و تولید ثروت و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی برداریم.