درباره نیلســـو
پلتفرم هوشمند نیلسو مرجعی کامل برای راهنمایی، بررسی، خرید آنلاین و بدون واسطه انواع قطعات خودرو می باشد
منصور محمدزاده, مدیرعامل
350
تأمین کننده و خدمات دهنده
80000
لوازم و قطعه اصلی
5000
مشتری با رضایت بالا
تیم حرفه ای و جوان
با نیروهای پرتوان نیلسوآشنا شوید
منصور محمدزاده
مدیرعامل